Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [21 / 45] >

Prawo w samorządzie

Dwie odprawy dla wójta: emerytalna i na koniec kadencji

Wójtowi, w związku z upływem kadencji, wygasł stosunek pracy. Jednocześnie przysługuje mu jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę. W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy następuje w związku z upływem kadencji. Obydwie odprawy są wypłacane na podstawie innych przepisów i mogą przysługiwać uprawnionemu jednocześnie.