Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [20 / 45] >

Prawo w samorządzie

Szczególna pozycja zastępcy wójta

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią, że zastępca wójta odchodzi wraz ze swoim szefem w przypadku, gdy mandat wójta wygasa w trakcie kadencji. Taka sytuacja jest jednoznaczna z odwołaniem zastępcy. Natomiast po upływie kadencji zastępca pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta.