Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [18 / 45] >

Prawo w samorządzie

Wójt wydaje zarządzenia tylko w sytuacjach wyjątkowych

Co do zasady akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie gminy wydaje rada. Są jednak i takie sytuacje, w których kompetencja do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących może być realizowana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).