Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [17 / 45] >

Prawo w samorządzie

Uchwała w sprawie wyznaczenia inkasentów jest aktem prawa miejscowego

Rada gminy w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Uchwała w tej sprawie jest aktem prawa miejscowego.