Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [16 / 45] >

Prawo w samorządzie

Przesłanki wygaśnięcia mandatu wójta

Mandat wójta (radnego) wygasa z mocy prawa w przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek. Wymieniają je przepisy Kodeksu wyborczego. W ustawie tej znajdziemy też opis procedury zmierzającej do stwierdzenia, że mandat wygasł, a w konsekwencji umożliwiającej podjęcie działań prowadzących do obsadzenia wolnego mandatu.