Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [12 / 45] >

Aktualności

Niedopuszczalne zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe

Zwolnienie może dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu, a więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzajów działalności. Przy czym przedmiot powinien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a więc cechy przedmiotu muszą zostać w przepisie tak określone, żeby dotyczyły potencjalnie nieoznaczonego indywidualnie podatnika. Tak wynika z uchwały kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 9 października 2018 r. (nr 19.219.2018).