Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [11 / 45] >

Aktualności

Opodatkowanie wiatraków w 2017 roku

W 2017 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegać powinna cała elektrownia wiatrowa nie zaś tylko jej część budowlana. Do takich wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 października 2018 r. (sygn. akt II FSK 2983/17).