Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [8 / 45] >

Aktualności

Praca w komisji to uprawnienie, a nie obowiązek radnego

Rada gminy nie może uchwalić w statucie, że radny ma obowiązek uczestniczyć w pracach co najmniej dwóch jej komisji. Do takich wniosków doszedł Wojewoda Podkarpacki w rozstrzygnięciu nadzorczym z 18 października 2018 r. (zn. P-II.4131.2.258.2018).