Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [7 / 45] >

Aktualności

Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia

Zgodnie z art. 104 ust. 5 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego transkrypcja jest obligatoryjna, m.in. jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.