Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [4 / 45] >

Aktualności

Nacjonalizacja w Michałowicach zgodna z prawem

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 22 października 2018 r. uchylił wyrok WSA w Warszawie z 21 września 2016 r. (sygn. akt I SA/Wa 493/14) oraz decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. stwierdzającą nieważność orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 15 października 1948 r. oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Wojewody Warszawskiego z 27 marca 1948 r. w części dotyczącej nacjonalizacji nieruchomości ziemskiej „Osiedle Michałowice” oraz „Osiedle Nowe Grocholice”.