Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [27 / 27] >

Samorząd i praktyka

Nieobecność radnego na ślubowaniu

Czy nieobecność nowo wybranego radnego na pierwszej sesji rady, na której wszyscy jego koledzy złożyli ślubowanie, jest jednoznaczna ze zrzeczeniem się mandatu przez tego radnego?