Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [20 / 27] >

Finanse publiczne

Strefa ochrony ujęcia nie wpływa na wysokość daniny

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, posiadający grunty, na których ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej wód podziemnych, nie może liczyć na opodatkowanie takich terenów preferencyjną stawką podatku od nieruchomości - tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.