Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [19 / 27] >

Finanse publiczne

Utracony podatek zwracają gminom Wody Polskie

Z opodatkowania daniną od nieruchomości zwolnione są m.in. należące do Skarbu Państwa grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior oraz co do zasady zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Z tytułu tego zwolnienia gminom przysługuje rekompensata. Utracone dochody podatkowe ma samorządom wyrównać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.