Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [17 / 27] >

Administracja

Stroną może być ten, kto ma interes prawny

W postępowaniu administracyjnym jedną z podstawowych spraw jest właściwe ustalenie stron. Z pozoru zadanie to nie powinno rodzić problemów. Wszak zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Jak się jednak okazuje, w konkretnych postępowaniach prawidłowa realizacja tej normy może budzić wątpliwości.