Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [16 / 27] >

Prawo w samorządzie

Akt prawa miejscowego wojewoda publikuje niezwłocznie

Analiza przepisów oraz orzecznictwa wskazuje, że więcej jest argumentów przemawiających za rozwiązaniem nakazującym wojewodzie publikację aktów prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym po jedynie ich formalnym sprawdzeniu. Kontrola zgodności z prawem takiego aktu powinna natomiast nastąpić już po jego ogłoszeniu.