Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [14 / 27] >

Prawo w samorządzie

Kampanię wyborczą należy rozliczyć

W terminie trzech miesięcy od dnia wyborów pełnomocnik komitetu wyborczego ma obowiązek przedłożenia właściwemu organowi wyborczemu sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu.