Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [11 / 27] >

Aktualności

Kto wystawi zwolnienie lekarskie

23 października 2018 r. weszły w życie przepisy uchwalonej 13 września 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1925).