Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [9 / 27] >

Aktualności

Skarga wojewody spóźniona o 14 lat

Skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wniesiono po blisko 14 latach. To stanowczo za późno, ponieważ akty te mogą spowodować nieodwracalne skutki prawne. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 22 maja 2018 r. (sygn. akt II SA/Lu 206/18).