Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [7 / 27] >

Aktualności

Program opieki nad zwierzętami to akt prawa miejscowego

Uchwała rady gminy w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest aktem prawa miejscowego. Dlatego też musi zostać opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Niewykonanie tego obowiązku jest równoznaczne z istotnym naruszeniem prawa.