Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [4 / 27] >

Aktualności

Zakres i forma projektu budowlanego

W Dzienniku Ustaw z 9 października 2018 r. opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).