Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [31 / 41] >

Gospodarka

Wykluczenie wykonawcy z powodu nieprawdziwych informacji

W celu zapewnienia rzetelnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w polskim systemie prawnym przewidziano instytucję przesłanek obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy. Biorąc pod uwagę, że konsekwencją ich zastosowania jest uniemożliwienie wykonawcy ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, regulacja ta powinna być jak najbardziej precyzyjna i na tyle dostosowana do realiów rynkowych, aby z jednej strony zapewnić wybór właściwego wykonawcy, ale z drugiej strony, nie ograniczyć w sposób nadmierny konkurencji.