Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [23 / 41] >

Administracja

Uzasadnienie faktyczne i prawne w decyzjach administracyjnych

Decyzja administracyjna musi posiadać uzasadnienie zarówno prawne, jak i faktyczne. Zgodnie z przepisami proceduralnymi to jest właśnie miejsce, w którym organ administracji publicznej wyjaśnia stronom treść rozstrzygnięcia. Przedstawia argumentację i zasadność przesłanek, którymi się kierował przy załatwianiu sprawy. A wszystko po to, aby w miarę możliwości doprowadzić do wykonania decyzji przez strony bez konieczności stosowania przymusu.