Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [12 / 41] >

Prawo w samorządzie

Trudno zakwestionować obniżkę wynagrodzenia dla wójta

Sąd powszechny nie zbada, czy wynagrodzenie wójta odpowiada charakterowi wykonywanej przez niego pracy i jego kompetencjom. Sprawdzi tylko, czy mieści się w gwarantowanych przepisami minimach. Tak wynika z wyroku SN z 11 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III PK 33/17).