Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [22 / 41] >

Prawo w samorządzie

Uchwała rady gminy w sprawie konsultacji społecznych jest aktem prawa miejscowego

Do takich wniosków doszedł WSA w Krakowie w wyroku stwierdzającym nieważność uchwały rady gminy dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznej w sprawie nadania statutu sołectwu (wyrok z 5 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Kr 452/18).