Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [21 / 41] >

Prawo w samorządzie

Specustawa mieszkaniowa – ochrona ładu przestrzennego w rękach gmin

Realizacja przedsięwzięć na podstawie przepisów specustawy mieszkaniowej daje dużą swobodę działań inwestorom. Ci nie muszą się specjalnie przejmować, np. czy na danym terenie istnieją jakieś plany miejscowe ani też ich treścią. Jej stosowanie spowoduje ryzyko jeszcze większego naruszenia wartości powiązanych z ładem przestrzennym. Dlatego dużo zależy od dobrych praktyk ze strony organów jednostek samorządu terytorialnego.