Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [40 / 41] >

Samorząd i praktyka

Wybór sołtysa i rady sołeckiej

Czy rada gminy może w statucie sołectwa zapisać, że wybór sołtysa oraz rady sołeckiej jest ważny pod warunkiem, że w wyborach wzięła udział określona liczba mieszkańców sołectwa (kworum)?