Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [39 / 41] >

Samorząd i praktyka

Dotacja dla klubu sportowego

Czy dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie i przekazana przez gminę stowarzyszeniom, klubom sportowym i fundacjom może zostać przez te podmioty wykorzystana między innymi na zakup usług gastronomicznych albo zakup suplementów diety dla zawodników sportowych? Czy można ww. koszty potraktować jako bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego?