Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [38 / 41] >

Samorząd i praktyka

Obliczanie wysokości funduszu sołeckiego

Czy liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, którą bierzemy do wyliczenia kwoty funduszu sołeckiego na dane sołectwo, powinna obejmować też cudzoziemców?