Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [36 / 41] >

Samorząd i praktyka

Znalezionej stówy nie trzeba oddawać staroście

Od 5 września br. ten, kto znajdzie 100 zł albo równowartość tej kwoty w walucie obcej, staje się jej właścicielem.