Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [30 / 41] >

Finanse publiczne

Bez uchwał wprowadzających gmina nie może pobierać opłat lokalnych

Obowiązek pobierania opłaty targowej, a także miejscowej i uzdrowiskowej od 1 stycznia 2016 r. przestał mieć płynący z ustawy obligatoryjny charakter. Oznacza to, że pobór przez gminę tych opłat od 2016 roku wymaga podjęcia przez radę uchwały w sprawie jej wprowadzenia, czyli wskazania w uchwale, że rada gminy wprowadza na terenie gminy opłatę targową (miejscową, czy uzdrowiskową) w danym roku.