Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [19 / 41] >

Prawo w samorządzie

Nowe zasady ustanawiania odrębnej własności lokali

Obowiązujące od 23 sierpnia 2018 r. znowelizowane przepisy ustawy o własności lokali wprost przesądzają, że to starosta, w formie zaświadczenia, będzie stwierdzał spełnienie wymagań w zakresie koniecznym do ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu.