Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [7 / 41] >

Aktualności

Umowa o pracę to informacja publiczna

WSA w Kielcach w wyroku z 26 lipca 2018 r. (sygn. akt II SAB/Ke 36/18) uznał, że umowa o pracę zawarta z pracownikiem samorządowym jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.).