Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [4 / 41] >

Aktualności

Profil zaufany i podpis zaufany

11 września 2018 r. weszło w życie rozporzą dzenie Ministra Cyfryzacji z 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760).