Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [44 / 46] >

Samorząd i praktyka

O przyznaniu Karty Dużej Rodziny nie może decydować kryterium zameldowania

Rodzina wielodzietna wcale nie musi być zameldowana, ani nawet zamieszkiwać pod wspólnym adresem na terenie gminy, żeby otrzymać Kartę Dużej Rodziny. Takich wymogów nie przewidziano bowiem w ustawowych przepisach.