Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [40 / 46] >

Gospodarka

Jak uniknąć błędów w SIWZ

SIWZ to swego rodzaju mapa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera wytyczne i rozwiązania, które będą funkcjonowały w ramach rozpoczynanej procedury. Jest przewodnikiem także później - już na etapie realizacji umowy o zamówienia publiczne. Dokument ten ma więc bardzo duże znaczenie praktyczne. Jego prawidłowe sporządzenie może ułatwić proces zakupowy. Z kolei błędy popełnione w SIWZ często pociągają za sobą poważne problemy. Konsekwencje popełnienia błędów w ramach SIWZ są różne. Niektóre z nich można naprawić, niektóre zaś są nieusuwalne i powodują daleko idące konsekwencje. Dlatego warto wiedzieć, jakie elementy musi zawierać SIWZ i jakie są najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie przez zamawiających.