Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [39 / 46] >

Gospodarka

Na czym polega elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego to w 2018 roku duże wyzwanie dla jednostek samorządu jako zamawiających. Dotyczy ona bowiem nie tylko składania ofert wyłącznie w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lecz całego procesu komunikacji w relacji zamawiający-wykonawca. Rozpoczynamy cykl artykułów wyjaśniających, jak po wprowadzeniu procedur elektronicznych przeprowadzać w gminach postępowania zamówieniowe.