Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [37 / 46] >

Finanse publiczne

Rachunek VAT w mechanizmie podzielonej płatności

Do stosowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT konieczne jest posiadanie przez dostawców towarów i usług tzw. rachunku VAT. Jest to rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK). Jest on wykorzystywany wyłącznie do rozliczeń związanych z kwotami podatku VAT. Nie ma wyłączenia stosowania przepisów określających mechanizm podzielonej płatności do jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego również jednostki samorządu terytorialnego muszą posiadać rachunki VAT.