Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [36 / 46] >

Finanse publiczne

Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego

Od 1 lipca 2018 r. przepisy o VAT określają tzw. mechanizm podzielonej płatności. Istotą tego mechanizmu jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty - odpowiadająca wartości sprzedaży netto - płacona jest przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy. Pozostała część - odpowiadająca kwocie podatku VAT - jest wpłacana na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT). Środkami na tym rachunku dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób.