Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [32 / 46] >

Administracja

Nie można wyłączyć z prawa do ulgowych przejazdów emerytów niemających legitymacji ZUS

Przyznanie przez radę miasta uprawnienia do ulgowych przejazdów komunikacją publiczną emerytom i rencistom pod warunkiem, że są oni posiadaczami legitymacji ZUS i KRUS, jest niezgodne z prawem. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 maja 2018 r. Sąd wskazał też kilka uniwersalnych reguł, jak rozpoznać akt prawa miejscowego.