Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [31 / 46] >

Prawo w samorządzie

Zezwolenie na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie przez ich dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. Zezwolenie to może być wydane zarówno przed rozpoczęciem roku szkolnego, jak i w jego trakcie.