Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [29 / 46] >

Prawo w samorządzie

Kiedy można unieważnić konkurs na dyrektora gminnej szkoły

Nie każdy przypadek nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym jest istotnym naruszeniem prawa powodującym unieważnienie konkursu na dyrektora gminnej szkoły. Jedynie zaistnienie takich nieprawidłowości w procedurze konkursowej, które nie pozostają bez wpływu na wynik konkursu, powinno skutkować jego unieważnieniem.