Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [28 / 46] >

Prawo w samorządzie

Jakie obowiązki w przekazywaniu informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Od 26 czerwca 2018 r. obowiązują przepisy nowego rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Rozporządzenie określa terminy, formę, układ i wymagane techniki przekazywania tych informacji. Nakłada na sejmiki województw szereg obowiązków sprawozdawczych.