Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [27 / 46] >

Prawo w samorządzie

Regulamin organizacyjny urzędu gminy nie podlega konsultacji ze związkiem zawodowym

Regulamin organizacyjny urzędu gminy nie stanowi - jak się często uważa - aktu prawa miejscowego. Jest on nadawany samodzielnie przez wójta w drodze zarządzenia. Wójt nie ma więc obowiązku konsultacji jego zapisów z zakładową organizacją związkową.