Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [26 / 46] >

Prawo w samorządzie

Użytkowanie wieczyste przekształci się we własność

Uchwalona została ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Istotnym obowiązkiem dla urzędów będzie wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt przekształcenia. Przekształcenie wiąże się z opłatami dla Skarbu Państwa albo samorządów.