Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [43 / 46] >

Gospodarka

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa a polityka przestrzenna gmin

Instrumenty związane z planowaniem przestrzennym najbardziej istotną rolę odgrywają na szczeblu lokalnym. Zgodnie z zasadą samodzielności planistycznej gminy to właśnie podstawowe w polskim systemie jednostki samorządu terytorialnego powinny w najszerszym stopniu kształtować i prowadzić politykę przestrzenną, w tym przesądzać o możliwościach zagospodarowania i przeznaczenia terenu. Oczywiście nie może to oznaczać, że organy gminy w swoich działaniach są nieograniczone. Wręcz przeciwnie: ogranicza je wiele czynników, w tym - w jakimś stopniu - polityka przestrzenna województwa.