Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [42 / 46] >

Gospodarka

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów: nowe rozwiązania dla gmin

Wprowadzenie definicji kosztów utrzymania lokalu, jednoznaczne określenie rodzaju opłat, z tytułu których zaległości mogą być podstawą rozwiązania umowy z najemcą, oraz zmiana zasad przyznawania odszkodowań dla właścicieli lokali zajmowanych przez eksmitowanych najemców, którym gmina - pomimo obowiązku ustawowego - nie zapewniła lokalu socjalnego, to zmiany, które mają (w ocenie ustawodawcy) przyczynić się do zwiększenia efektywności gospodarowania mieszkaniowym zasobem przez gminy.