Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [38 / 46] >

Finanse publiczne

Czy gminy będą zwracać podatek od nieruchomości

Uchwalona 7 czerwca 2018 r. nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: nowelizacja) zmieniła - po raz kolejny - zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych. Ustawodawca postanowił, że nowe zasady wejdą w życie z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2018 r. Dla gmin może to oznaczać konieczność zwrócenia przedsiębiorstwom energetycznym części pobranego podatku od nieruchomości.