Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [34 / 46] >

Administracja

Jacht zarejestruje starosta

Rejestracja jednostek pływających o długości nieprzekraczającej 24 m i służących do pływania zarówno po wodach śródlądowych, jak i morskich ma być zadaniem starosty. Formalności tej będzie można także dopełnić we właściwym polskim związku sportowym. Nowy rejestr jednostek pływających ma być prowadzony w formie elektronicznej, a dane w nim ujęte - jawne i udostępniane bezpłatnie.