Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [33 / 46] >

Administracja

Koszty i opłaty w postępowaniu administracyjnym

Ustawodawca wprowadza zasadę, że w toku postępowania administracyjnego powinny zostać uiszczone opłaty i koszty postępowania. Jeżeli strona sama ich nie wpłaciła, to zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organ powinien wyznaczyć jej na to termin. Nie może być on jednak krótszy niż siedem dni ani dłuższy niż czternaście dni.