Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [23 / 46] >

Prawo w samorządzie

Pracodawca zwróci pracownikowi wydatki na zakup okularów

Stawka, jaką pracodawca przeznacza na okulary, powinna być tak skalkulowana, aby umożliwiała zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza. Najlepszym rozwiązaniem jest ustalenie w regulacjach wewnętrznych kwoty zwrotu i dokonywanie zwrotu do tej wysokości. Zaopatrzenie zatrudnionych w okulary korekcyjne, a także szkła kontaktowe zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty, nie powoduje też konieczności naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.